čeština  english  deutsch  

Akce

Povídání s hercem Jaroslavem Duškem - Sobota 16. března 2019 od 16hod

povídání:

s hercem
Jaroslavem Duškem


 

Sobota 16. března 2019 od 16hod



Vstupné: atrium 300,-Kč, pavlač 150,-Kč
1/3 výtěžku z utrženého vstupného bude věnována na charitativní účely.
 
Předprodej vstupenek v recepci hotelu: Na Petříně 991, Kolín II.,
 e-mail: recepce@hoteltheresia.cz, tel: 321 711 117




HOTEL THERESIA v Kolíně hodnocení